Forside

uglesiden-forsidebillede-web.jpg
tumblr page counter

Sådan bliver du medlem og redaktør af uglesiden.dk


Membership - how to become a member of this site and an editor
Brug knappen "RECENT CHANGES" for at se de nyeste artikler.

WEBSIDER FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM - PÅ GRUNDLAG AF BIONYT.DK


Du kan være med til at gøre naturvidenskab spændende for folkeskole-børn og gymnasie-ungdom.


Vi vil opbygge en hjemmeside-portal med spørgsmål, svar og billeder om natur og teknik. Du kan være med.

Måske er du f.eks. interesseret i naturvidenskab eller kender til websidedesign eller har lyst til at praktisere markedsføring eller fundraising eller er god til engelsk eller andre sprog - eller elsker at tage billeder eller lave animationer....

Når du har arbejdet som frivillig i 20 timer kan du få et bevis for, at du arbejder frivilligt i en forening. Det kan du få glæde af, når du søger praktikplads eller arbejde.

Baggrunden er ideen om, at non-profit tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden gerne vil lave en webside/webportal, der henvender sig til folkeskoleelever og gymnasie-ungdom på forskellige niveauer, f.eks. med 7 sværhedsgrader (inspireret af websiden danske-dyr.dk, der har 4 niveauer).

BioNyt Videnskabens Verden etableredes i 1980 og er altså blevet udgivet i over 35 år. Stort set alle gymnasier er abonnenter, og en del folkeskoler. Projektet UGLESIDEN etableredes med henblik på at have en informationsrig side - gerne med tekster, tale, video, animationer, illustrationer, quiz/opgaver, spørgsmål og svar.

Emnerne er blandet, men særlig naturvidenskab - og især biologi, medicin, sundhed, natur, teknik, historie set fra biologisk vinkel, samfundsforhold set fra biologisk vinkel osv. (alle fag kan ses fra en biologisk vinkel).

Nogle af siderne laves på forskellige sprog. Det vil kunne bruges af tosprogede, og vil naturligvis via Internettet kunne bruges af børn og unge i andre lande.

Billeder og video samt animationer kan selvfølgelig genbruges til websiderne på andre sprog.

Vi har masser af tekstmateriale (bl.a. på hjemmesiden bionyt.dk og i bladet BioNyt Videnskabens Verden gennem over 35 år).

Hjemmesidens adresse vil være www.uglesiden.wikispaces.com.


HVIS DU HAR LYST TIL AT DELTAGE SOM FRIVILLIG I DETTE PROJEKT, SÅ MELD DIG: Skriv til bionyt@gmail.com

Projektet indgår i projektfrivillig.dk

BESKRIVELSE AF PROJEKTET: Se beskrivelsen i Folkeskolen.dk Websiderne skal have niveau-deling (meget let, let, svær osv.) Eksempler kan ses her

Websiderne skal have tema-inddeling (afhængig af emnet). Eksempler kan ses her: beskrivelsen af grøn frø (gå til krybdyr/padder->frøer osv.)

Websiderne skal omhandle f.eks. astronomi, alger, stamceller osv. - men også historie, samfundsfag osv. f.eks. historisk udvikling af den biologiske videnskab Websiderne skal have billeder og animationer der kan forklare ting, f.eks. blodtyperne Websiderne skal henvende sig til forskellige klassetrin, samt til ikke-læsere (oplæst tekst) og til ikke-dansktalende (tekster på andre sprog).

Websiderne kan oversættes til andre sprog og derfor bruges i andre lande.

Der kan være quizzer, opgaver, kontrolspørgsmål, "eksaminer", gå-på-opdagelse, spørgsmål/svar osv. Skriv til bionyt@gmail.com

Her kan du hjælpe !

Du kan bidrage til denne sides udvikling. Her er eksempler på, hvordan du kan hjælpe:

Du kender til webdesign! Du kan så hjælpe med opbygning af siden - enten med overordnet design, med specielle features, eller med administration af siden.

Du kender til fundraising! Du kan så hjælpe med at finde fonde osv., indhente oplysninger om disses form og ønsker, og hjælpe med at udforme ansøgninger til disse.

Du kender til markedsføring! Du kan så hjælpe med udbrede kendskabet til siden overfor f.eks. skoler.

Du kender til foto! Du kan så hjælpe med finde billeder på internettet, som vi må bruge, eller fra organisationer mv.

Du kender til animationer! Du kan så hjælpe med udarbejde animationer, eller finde animationer på internettet som vi må bruge, og tilrette dem.

Du kender til et fagområde! Du kan så hjælpe med at udarbejde tekster på forskellige sværhedstrin. Alle fagområder, som kan gives en biologisk vinkel, er relevante. F.eks. Historie set fra biologisk vinkel (den historiske udvikling af naturvidenskaben). Astronomi set fra biologisk vinkel (Hvorfra kommer stoffet, som opbygger det biologiske liv?). Desuden naturligvis medicin, landbrug, kemi, fysik osv. Også matematik (undervisning i matematik ud fra biologiske eksempler). Idrætsbiologi.

Du kender til sprog! Du kan hjælpe med at oversætte teksterne og animationerne til eller fra andre sprog. Sider på andre sprog vil så også bruges af ikke-dansktalende.

Du kender til korrekturlæsning! Du kan hjælpe med at kontrollere teksterne.

Du kender til børn og unge! Du kan hjælpe med at vurdere teksternes egnethed til børn. Du kan også udarbejde versioner af en tekst, som er rettet mod forskellige aldersgrupper mv.

Du kender til andet! Du kan hjælpe med at lave quizzer, øvelser, forsøg, ekskursionsforslag, pædagogiske tip, osv.osv.

Skriv til: bionyt@gmail.com

Siden kan bruges på forskellige måder.

1. En bruger skrev to linier om brugen af myrer som biologisk bekæmpelse - efter at have læst lidt om det på nettet. Og sendte så en invitation til den danske forsker på området. Han gik efterfølgende ind på siden og skrev følgende meget fine artikel:
http://uglesiden.wikispaces.com/Myrer+bruges+til+biologisk+bek%C3%A6mpelse
Det fungerer altså som et let værktøj til at lave nye artikler, og det er let at rette småfejl for begge parter.

2. En bruger skrev en kort artikel som blev sendt til en af uglesidens frivillige, som er svensker. Artiklen handlede om svensk forskning. Hun oversatte den til svensk. Der blev også sendt en mail til den svenske forsker, som svarede tilbage, og hans svenske mail-oplysninger sattes direkte ind i den svenske tekst. Efterfølgende skrev en bruger en dansk udgave.
http://uglesiden.wikispaces.com/search/view/placebo-gen

3. En bruger skrev en artikel om giftige blågrønalger til BioNyt Videnskabens Verden, og satte også teksten i redigeret form ind på uglesiden. Efterfølgende nedskrev en bruger de 1000 ord til 5 lavere sværhedsniveauer, hvor laveste niveau i dette tilfælde kun har 30 ord. En af uglesidens frivilllige oversatte de tre laveste niveauer til engelsk. http://uglesiden.wikispaces.com/search/view/toxic

4. En bruger skrev noget på grundlag af en avisartikel og sendte det til den omtalte forsker, som skrev tilbage om nogle ting, som avisartiklen havde fået lidt galt fat i. Efterfølgende blev den korrekte information lagt ud på uglesiden.

5.En forsker indsatte selv billeder på en ugleside. http://uglesiden.wikispaces.com/Myrer+bruges+til+biologisk+bek%C3%A6mpelse

Det stærkeste kort er, hvis man ved at skrive to linier om et emne - og efterfølgende inviterer en forsker på emnet til at uddybe - faktisk får lavet en hel artikel. Naturligvis vil andre forskere også kunne bidrage til artiklen.

Det er også fint, at man let kan få rettet misforståelser, og få indsat billeder og links.

Det vil på sigt kunne være relevant at lave nogle indexer efter emnerne eller indexere efter sværhedsniveau. Øverst på siden er der links til de lavere niveauer. Man vil derved let kunne se, hvilke artikler der er skrevet på f.eks. niveau 1.

Man skal være godkendt medlem for at redigere på siden. Det kan man blive ved at skrive en begrundel for at blive medlem til: bionyt@gmail.com
Hvis man er blevet inviteret til at være medlem kan man straks godkendes, når man går ind og opretter sig med brugernavn og password.

Skriv, hvis du gerne vil bidrage, og angiv nogle emneområder, som interesserer dig, f.eks. stamceller, neurologi, alger osv.

Det vil være en stor hjælp, hvis du har lyst til at være tovholder på en emnegruppe.

Det samme gælder arbejdet med at skabe kontakter til forskere (se pkt.1).

Skriv til: bionyt@gmail.com

/ Ole Terney, redaktør af BioNyt Videnskabens Verden

Læs om BioNyt Videnskabens Verden

UGLESIDEN.WIKISPACES.COM ER EN INTERNETSIDE FOR FOLKESKOLE OG GYMNASIUM

DEN LAVES PÅ GRUNDLAG AF www.BIONYT.DK (Tidsskriftet BIONYT VIDENSKABENS VERDEN).

Det er BioNyt Videnskabens Verden, der har lanceret www.uglesiden.wikispaces.com (ugle som den “kloge fugl”).

www.uglesiden.wikispaces.com har til formål at opbygge en niveau-delt tekstsamling, der spænder fra elever i 1. klasse til gymnasiets specialerapporter.

Teksterne kan være på flere sprog.

Læring og hukommelse sker bedst ud fra allerede eksisterende viden. En elev, som har læst en niveau-1 tekst, vil lettere kunne læse og forstå en niveau-2 tekst, osv.

Tosprogede elever vil kunne læse samme tekst på et ­andet sprog. Eleverne kan teste sig selv i spørgsmål/svar-sektionen.

Særlig ivrige elever kan gå til højere niveauer - helt op til gymnasiespecialeniveau.

Elever, som ikke kan læse, kan vælge at få teksten læst op, ­eller se en video, hvor en lærer fortæller om teksten.

Alle fagområder kan bruge projektet - som dog i starten især opfatter naturvidenskab. Siden er en wiki-side. Man kan oprette sider inden for andre fagområder.

Elever og lærere kan oprette og redigere tekster, f.eks. hvis man er god til et sprog, elsker at tage billeder eller lave animationer osv. Det er let at indsætte billeder og link i artiklerne.

I starten vil siden have tekster om biologi, medicin, sundhed, klima, natur, teknik, fysik, kemi, astronomi, historie set fra biologisk vinkel, samfundsforhold set fra biologisk vinkel osv. - f.eks. historisk udvikling af den biologiske videnskab. (Alle fag kan ses fra en biologisk vinkel).

Projektet giver mulighed for tværfaglig tilgang.


Tilmeld dig til at skrive på siden ved at sende en begrundet anmodning herom til: bionyt@gmail.com og vær med til at opbygge denne side.

Tegn abonnement på BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk)

external image logo.gif