Onsdag den 31. maj kl. 16.00 - 18.00
Visning af dokumentarfilmen
**THE SOVIET STORY**
i Cinemateket, Gothersgade 55, København
Indledning af historiker og journalist Bent Blüdnikow.
Billetpris kr. 90.
Alle er velkommen.
Arr: Dansk Estisk Selskab
www.danskestiskselskab.org
En dokumentarfilm af Edvīns Šnore, der beskriver sovjetkommunismens masseudryddeler af mennesker med henblik på at skabe ”det ny samfund” og ”det ny menneske” – det sidste kendt som ”Homo Sovieticus”.

På baggrund af historiske kilder, film og interviews med førende historikere sammenligner The Soviet Story kommunismen i Sovjetunionen og nazismen under Hitler.

Masseudryddelserne i de to lande ligner på mange måder hinanden, med den forskel, at Sovjet begyndte på det
langt tidligere. Filmen påviser, at Hitler lod sig inspirere af Lenin og Stalin i kampen mod "modvillige og urene"
elementer i befolkningen.

The Soviet Story er en dokumentarfilm fra 2008 af den lettiske instruktør Edvīns Šnore. I Rusland er filmen meget
kontroversiel og har bl.a. ført til fordømmelser fra mange politikere og demonstrationer i Moskva, hvor figurer af
instruktøren er blevet brændt på bål. Kampen om historien lever.

Edvīns Šnore er fra Letland, som har være udsat for både sovjetisk og nazistisk besættelse. Derfor ligger det ham
også på sinde at slå fast, at der set fra en østeuropæisk vinkel ikke er den store forskel på disse to forbryderregimer. I
Vesteuropa og andre steder hersker der desværre stadig den udbredte misforståelse, at selvom Hitler og Stalin
begge slog mange ihjel, så gjorde Stalin det i det mindste "i en god sags tjeneste". Sagen var ikke god. Hvor slem den
var, ses i The Soviet Story.

Yderligere oplysninger: Peter Kyhn på peter@horby.nu eller tlf. +46 702 31 22 80

=============================================================


Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.